هيچ كادوي زشت و به درد نخوري دور انداخته نميشود،

فقط از خانه اي به خانه ديگر و از شخصي به شخص ديگر منتقل ميشود !

.

.

.

وقتي قراره كه من برات نقش زاپاس رو بازي كنم

ازم انتظار نداشته باش كه

دعايي غير از پنچر شدنت ، برات بكنم !

.

.

.

طبق آخرين دستاوردهاي محققان خارجي

بوسيدن بهترين راه براي بستن دهان طرف مقابله !

وقتي حوصله شنيدن نداري !

.

.

.

بعضـي از آدم ها شبيه سوراخ هاي اول كمربنـدن

هميشه هستن اما هيچ وقت به كارت نميان !

.

.

.

ميگن تو جهنم يه سفره هست كه طولش ۲-۳ كيلومتره

                                                             هميشه هم پاك كردنش با توئه !

.

.

.

زبونم لال

روم به ديوار

يه وقت فك نكي چيزه شاخي بودي!

من توقعمو در سطح تو پايين اوردم !

.

.

.

يارو  از خواب ميپره پاش مي‌شكنه  ! :)

.

.

.

يارو توي هواپيما ميره داخل كابين خلبان با تهديد ميگه برو فرانكفورت

خلبان يه نگاهي بهش ميكنه ميگه پس اسلحه ات كو !؟

يارو ميگه برو ديگه حتما بايد زور بالا سرتون باشه !!؟

.

.

.

به يارو ميگن فهميدي زلزله اومد؟ ميگه نه من روم اونور بود !

.

.

.

يارو چيست !؟ موجودي كه به شدت در مقابل فهميدن مقاومت ميكند !

.

.

.

يارو ﺩﺳﺘﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﭻ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﻭﯾﻠﻦ ﺑﺰﻧﻢ؟

ﺩﮐﺘﺮ:ﺑﻠﻪ

يارو : ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻼً ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ  !

.

.

.

نگاهم كرد ، پنداشتم دوستم دارد ، نگاهم كرد  در نگاهش هزاران عشق خواندم

نگاهم كرد ، دل به او بستم ، باز نگاهم كرد و …

تازه فهميدم يارو خله ! فقط نگاه ميكنه !

.

.

.

يارو ميره از اين ماشينا ميخره كه فرمونش سمت راسته.

بهش ميگن حالا ازش راضي هستي؟ ميگه: راضي كه هستم،

فقط هر وقت تف ميكنم ميخوره تو صورت زنم!

.

.

.

غضنفر آهنگ خالي گوش مي كرده

ميزنه زير گريه ميگن چرا گريه مي كني؟ با بغض ميگه آخه خوانندش لاله!

.

.

.

سه تا يارو ميرن دزدي ، صابخونه بيدار ميشه و هر كدوم  ميرن تو يه گوني قايم ميشن!

صابخونه مياد و به گوني اول لگد ميزنه..صداي نون خشك در مياره!

به دومي لگد ميزنه .. صداي گردو در مياره!

به گوني سوم لگد ميزنه … هيچ صدايي در نمياد..

دوياره محكمتر لگد ميزنه … باز صدا نميده !

دفعه سوم كه لگد ميزنه ، يارو با عصبانيت مياد بيرون

ميگه بابا … آرده ، آرد !… آرد صدا نداره ! نفهم !

 


دسته ها :
جمعه هفتم 11 1390
X