فقط گوشه چشمي از نگاه خدا براي خوشبختي همه انسانها كافيست
اين نگاه را برايت آرزو ميكنم …
.
.
.
دعا مي كنم كه هيچگاه چشمهاي زيباي تو را
در انحصار قطره هاي اشك نبينم
دعا مي كنم كه لبانت را فقط در غنچه هاي لبخند ببينم
دعا مي كنم دستانت كه وسعت آسمان و پاكي دريا و بوي بهار را دارد
هميشه از حرارت عشق گرم باشد
من برايت دعا مي كنم كه گل هاي وجود نازنينت هيچگاه پژمرده نشوند
براي شاپرك هاي باغچه ي خانه ات دعا مي كنم
كه بال هايشان هرگز محتاج مرهم نباشند
من براي خورشيد آسمان زندگيت دعا مي كنم كه هيچگاه غروب نكند
.
.
.
پروردگارا
آرامش را همچون دانه هاي برف
آرام و بيصدا
به سرزمين قلب كسانيكه برايم عزيزند
بباران
.
.
.
دعايت ميكنم هر شب به عطر ميخك و مريم
الهي در دلت هرگز نباشه غصه و ماتم
.
.
.
زندگي مانند گيتاري است كه گاهي نواي غمگين مي نوازد
و گاهي نواي شاد. اميدوارم زندگي ات نواي شاد بنوازد
.
.
.
امروز برايت اينگونه دعاكردم! خدايا !
بجز خودت به ديگري واگذارش نكن! تويي پروردگار او!
پس قرارده بي نيازي درنفسش ! يقين دردلش !
اخلاص دركردارش! روشني درديده اش! بصيرت درقلبش !
و روزى پر بركت در زندگيش
آمين
.
.
.
بر لبي خاموش صدايت مي كنم گر چه دوري از برم از صميم قلب دعايت ميكنم


دسته ها : عاشقانه
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391
X