مي‌روم ، اما نمي‌پرسم ز خويش

ره كجا ؟ منزل كجا ؟ مقصود چيست ؟

بوسه مي‌بخشم  ولي خود غافلم

كاين دل ديوانه را معبود كيست . . . ؟

.

.

.

اس ام اس عاشقانه

آرزو دارم وقتي لبخند دنبال جايي براي نشستن مي گردد

تو در آن نزديكي باشي . . .

.

.

.

به سلامتي دريا كه همه با لبش خاطره دارن . . .

.

.

.

پيامك عاشقانه

عاشقِ تمامِ كلماتي هستم

كه تو با آن جمله مي‌سازي

تا به دورغ بگويي دوستم داري . . .

.

.

.

جديدترين اس ام اس هاي عاشقانه

 تو را دوست دارم بدون اين كه علتش را بدانم

محبتي كه علت داشته باشد يا احترام است، يا ريا . . .

.

.

.

متن عاشقانه جديد

اشتباهم اين بود !! عمق رابطه مان آنقدر نبود كه درون آن شيرجه زدم . . .

.

.

.

اگر روزي بين رفتن و ماندن شك كردي

حتما برو، بي معطلي

 چون نمي بايست كار به شك مي كشيد كه بيانديشي يا نيانديشي . . .

.

.

.

«او» چو در من مرد، ناگه هر چه بود

در نگاهم حالتي ديگر گرفت

گوئيا شب با دو دست سرد خويش

روح بي‌تاب مرا در بر گرفت . . .

.

.

.

شجاعت مي خواهد وفادار احساسي باشي

كه مي داني شكست مي دهد روزي نفسهاي دلت را . . .

 

.

.

.

اين روزها مي گذرند،

ولي من از اين روزها نمي گذرم . . .

.

.

.

طبال! بزن، بزن كه نابود شدم

بر ” تار ” غروب زندگي، ” پود ” شدم

عمرم همه رفت، خفته در كوره ي مرگ

آتش زده ، استخوان بي دود شدم . . .

.

.

.

مرا به ذهنت بسپار، نه به دلت

من از گم شدن در جاهاي شلوغ مي ترسم . . .

.

.

.

آه… آري… اين منم… اما چه سود

«او» كه در من بود، ديگر، نيست، نيست

مي‌خروشم زير لب ديوانه‌وار

«او» كه در من بود، آخر كيست، كيست ؟

.

.

.

پاييز است ، اندوه را به برگ بسپار تا با خزان برگ ، اندوه نيز از دلت زدوده شود . . .

.

.

.

فقط چند قدم ، مانده بود برسم به تو . . . اگر اين خواب ادامه داشت . . .

.

.

.

زخمي عميق بر پهلويم است، روزگار نمك مي پاشد و من پيچ و تاب مي خورم

و همگان گمان مي كنند كه من مستم و مي رقصم . . .

.

.

.

من به ياد دل و دل ياد تو را مي گيرد، دل اگر ياد عزيزيش نكند مي ميرد . . .

.

.

.

شايد با هم بودن سخت تكرار شود، اما به ياد هم بودن را هر لحظه مي توان تكرار كرد . . .

.

.

.

سخت ترين دو راهي عشق دو راهي بين فراموش كردن و انتظاراست

گاهي كامل فراموش مي كني و بعد مي بيني كه بايد منتظر مي ماندي

و گاهي آن قدر منتظرمي ماني كه مي فهمي زودتر از اين ها بايد فراموش مي كردي . . .

.

.

.


دسته ها : عاشقانه
دوشنبه بیست و یکم 1 1391
X