خدايا من حواسم به همه هست به جز تو 

پس تو هم حق داري، حواست به همه باشه به جز من . . .

.

.

.

از تصادف جان سالم بدر برده بود

و مي گفت زندگي خود را مديون ماشين مدل بالايش است

و خدا همچنان لبخند مي زد . . .

.

.

.

الهي در شب قبرم بسوزان /  ولي محتاج نامردان مگردان

اعطا كن دست بخشش همتت را  / خجل از روي محتاجان مگردان . . .

.

.

.

يا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش / ما را سپس به رحمت بي منتها ببخش

هر چند ما نه ايم سزاوار رحمتت / ما را بدانچه نيست سزاوار ما ببخش . . .

.

.

.

خدايا

راهي نميبينم ، آينده پنهان است اما مهم نيست

همين كافيست كه تو راه را ميبيني و من تو را  . . .

.

.

.

خدا يا گر نبخشي آنچه خواهم/گر ببخشي درد وبلا تو با هم

به نام حكمت آنرا مي پذيرم/كه عشق غير تو باشد گناهم . . .

.

.

.

نا كرده گناه در جهان كيست ؟ بگو

آن كَس كه گنه نكرده چون زيست؟بگو

من بد كنم وتو بد مكافات دهي

پس فرق ميان من و تو چيست؟ بگو . . .

.

.

.

آفرين ها بر تو بادا اي خدا / ناگهان كردي مرا از غم جدا

گر سر هر موي من گردد زبان / شكر هاي تو نيايد در بيان

تو در جان مني من غم ندارم / تو ايمان مني من كم ندارم . . .

.

.

.

مي گن با هركي دوست بشي شكل و فرم اونو مي گيري

فكرشو بكن…

اگه با خدا دوست بشي ، چه زيبا شكل مي گيري . . .

.

.

.

آرامش چيست  ؟

 نگاه به گذشته و شكر خدا

 نگاه به اينده و اعتماد به خدا

 نگاه به اطراف و جستجوي خدا

 نگاه به درون و ديدن خدا

 لحظه هايت سر شار از بوي خدا  . . .

.

.

.

آنهايي كه به بيداري خداوند اعتماد دارند ، راحت تر مي خوابند . . .

.

.

.

  خداوندا، مگذار آنچه را كه حق مي دانم

       به خاطر آنچه كه بد مي دانند، كتمان كنم . . .

.

.

.

در مقابل تقدير خداوند مثل كودكي يك ساله باش

وقتي او را به هوا مي اندازي، مي خندد

چون ايمان دارد كه تو او را خواهي گرفت . . .

.

.

.

خدا همه چيز را در يك روز خلق نكرده،

ولي امان از اين آدميزاد كه مي خواد همه چيز رو يك روزه

بدست بياره و داشته باشه . . .

.

.

.

خداوندا  

مرا واسطه عشق خود ميان آدميان كن

تا آنجا كه نفرت است عشق را ارزاني كنم

آنجا كه تقصير وگناه است ببخشايم

آنجا كه تفرقه وجدايي است پيوند بزنم

.

.

.

به نام بي نام او بيا تا شروع كنيم / در امتداد شب نشينيم و طلوع كنيم

مهم نيست چگونه، چطور و چند  / به يك تلنگر ساده بيا تا رجوع كنيم

ببين كه خاك چگونه به سجده افتاده  / چرا غرور و تفاخر بيا تا ركوع كنيم . . .

.

.

.

خداوندا

گرفتار آن دردم كه تو درمان آني بنده آن ثنايم كه تو سزاي آني . . .

.

.

.

ملت عشق از همه ي دين ها جداست /عاشقان را ملت و مذهب خداست . . .

.

.

.

من جامه عاشقي به تن خواهم كرد

در وادي عشق ترك من خواهم كرد

يا وصل تو را به كام دل خواهم ديد

يا جامه عاشقي كفن خواهم كرد . . .

.

.

.

خداوندا تو را مي خواهم اي از خاكيان برتر

تو را مي گريم اي در كهكشان جاري

سكوت بغضهايم را جوابي ده

غريبي هاي اشكم را پناهي باش . . .

.

.

.

بر رهگذرم هزار جا دام نهي

گويي بگيرمت اگر گام نهي

يك ذره ز حكم تو جهان خالي نيست!

حكمم تو كني و عاصيم نام نهي؟

.

.

.

به صداي ناز باران تو بخوانيم دوباره / تو به انتهاي حيرت برسانيم دوباره

ز سر جهالت خود ز در تو خود براندم / تو كريم تر از اني كه برانيم دوباره . . .

.


دسته ها : مذهبي
جمعه هفتم 11 1390
X