الهي

نه من آنم كه ز فيض نگهت چشم بپوشم

نه تو آني كه گدا را ننوازي به نگاهي

در اگر باز نگردد نروم باز به جايي

پشت ديوار نشينم چو گدا بر سر راهي . . .

.

.

.

خدايا

در ۲ راهي زندگي ام

تابلوي راهت را محكم قرار بده

نكند كه با نسيمي راهم را كج كنم . . .

.

.

.

خدايا من به عنوان بنده حاجتم را گفتم

 اميدوارم اگر قرار به برآورده نشدنش هست

از حكمت تو باشد تا بي لياقتي من . . .

.

.

.

خدايا ! اگر زارم، در تو زاريدن خوش است

و گر نازم به تو نازيدن خوشست . . .

.

.

.

خداوندا

دنياي آشفته ي درونم را كه تنها از نگاه تو پيداست ، با لالايي مهربان خود ، آرام كن

تا وجود داشتن و بودن را به زيبايي احساس كنم . . .

.

.

.

خدايا

عجب از آدمي، كه نشانه‌هايت را مي‌بيند و انكارت مي‌كند

و عجب از تو كه انكارش را ميبيني و مهرباني ميكني . . .

.

.

.

حضرت عشق بفرما كه دلم خانه توست

سر عقل آمده آن بنده كه ديوانه توست . . .

.

.

.

حكايت عجيبيست رفتار ما

خداوند مي بيند و مي پوشاند

مردم نمي بينند و فرياد مي زنند . . .

.

.

.

 خداوندا

تقدير عزيزانم را زيبا بنويس تا من جز لبخند آنها چيزي نبينم  . . .

.

.

.

خدا مرحم تمام دردهاست  ، هر چه عمق خراشهاي وجودت بيشتر باشد

خدا براي پر كردن ان بيشتر در وجودت جاي ميگيرد . . .

.

.

.

به نام خالقي كه تنهاست ولي تنهايي را براي مخلوقاتش نمي پسندد . . .

.

.

.

هيچگاه دلت را به روزگار مسپار كه دريايي از نااميدي هست

دلت را به خدا بسپار كه دريايي از اميد است . . .

.

.

.

هيچگاه دلت را به روزگار مسپار كه دريايي از نااميدي هست

دلت را به خدا بسپار كه دريايي از اميد است . . .

.

.

.

غرق گناهم به كه روي آورم / نامه سياهم به كه روي آورم

از غم و غصه شده ام زير و رو / غير خدايم به كه روي آورم . . .

.

.

.

خدا را در دور دستها، در انتهاي افق و يا در اوج آسمانها جستجو مكن

نگاهي به اعماق وجودت بيانداز . . .

.

.

.

خدايا بزرگ و توانا تويي / رحيم و، رئوفي و يكتا تويي

پر از مهري و بخشش و مغفرت / كه ما قطره هستيم و دريا تويي . . .


دسته ها : مذهبي
جمعه هفتم 11 1390
X