دلم چندين سال است روزه ي عشق گرفته است ! اذان افطارش را تو بگو

.

.

.

تنهايي يعني : ذهنم پر از تو و خالي از ديگران است , اما كنارم خالي از تو و پر از ديگران است !

.

.

.

من بودم ، تو و يك عالمه حرف

و ترازويي كه سهم تو را از شعرهايم نشان مي داد !

كاش بودي و مي فهميدي وقت دلتنگي ، يك آه چقدر وزن دارد

.

.

.

عصاره ي تمام مهرباني ها را مي گيرم

و از آن فرشته اي مي سازم همچون “خودت”

.

.

.

تمام مزرعه كافر صدايش مي زدند

گل آفتابگردان كوچكي كه عاشق باران شده بود

.

.

.

تنهايي يعني : ذهنم پر از تو و خالي از ديگران است

اما كنارم خالي از تو و پر از ديگران است !

.

.

.

در نگاهت چيزيست كه نميدانم چيست ؟

مثل آرامش بعد از يك غم ، مثل پيدا شدن يك لبخند

مثل بوي نم بعد از باران ، در نگاهت چيزيست كه نميدانم چيست ؟

من به آن محتاجم !

.

.

.

طلوع كن از سرزمين روياهايم اي ستاره ي شب هاي تاريكم ! آسمان دلم را منتظر مگذار

.

.

.

بهانه هاي دنيا تو را از يادم نخواهد برد ، من تو را در قلبم دارم نه در دنيا

.

.

.

دل اگر بستي ، محكم نبند ، مراقب باش گره كور نزني ، او ميرود ، تو ميماني و يك گره كور

.

.

.

من كه از كوي تو بيرون نرود پاي خيالم / نكند فرق به حالم چه براني چه بخواني / چه به اوجم برساني چه به خاكم بكشاني / نه من آنم كه برنجم ، نه تو آني كه براني

.

.

.

دلم از نبودنت پر است ، آنقدر كه اضافه اش از چشمانم ميچكد !

.

.

.

گلوي آدم را بايد گاهي بتراشند تا براي دلتنگي هاي تازه جا باز شود ، دلتنگي هايي كه جايشان نه در دل كه در گلوي آدم است ، دلتنگي هايي كه ميتوانند آدم را خفه كنند

.

.

.

اي قطار ، راهت را بگير و برو ! ديگر نه كوه توان ريزش دارد و نه ريزعلي پيراهن اضافه ، ديگر هيچ چيز مثل سابق نيست

.

.

.

با يك گل هم “بهار” مي شود ، اگر در دلمان جوانه بزند !

.

.

.

حلقه ي دستانت كه بر كمرم ميزني ، زيباترين اسارت زندگي من است !

.

.

.

بيچاره عروسك دلش ميخواست زارزار بگريد ، اما خنده را بر لبانش دوخته بودند !

.

.

.

در روياهايت جايي برايم باز كن ، جايي كه عشق را بشود مثل بازي هاي كودكي باور كرد ، خسته شدم از بي جايي !

.

.

.

صبر كن ، برگرد ، چمدان هايمان اشتباه شده است ، دلم را به جاي خاطراتت بردي !

.

.

.

تا تويي در خاطرم ، با ديگران بيگانه ام / با خيالت همنشينم ، گوشه اي زنداني ام

.

.

.

سلام بر آنان كه لايق سلامند / يك رنگ و يكدل و يك مرامند / هم گلند هم گنجينه هم دوست / هرچه از وي تعريف كني نيكوست

.

.

.

همدم تنهايي شب هاي من ، اشك است و بس / مرهم زخم دل تنهاي من ، اشك است و بس / گر نميبيني غمي اندر نگاه خسته ام / آنچه ميشويد غم از چشمان من ، اشك است و بس

.

.

.

كاش دستانم آنقدر بزرگ بود كه مي توانستم چرخ و فلك دنيا را به كام تو بچرخانم

.

.

.

نبودنت را با ساعت شني اندازه گرفته ام ، يك صحرا گذشته است !

.

.

.

گاهي به آسمان نگاه كن ، شايد كبوتري خسته به آشيانه ي دلت محتاج باشد

.

.

.

بهاران من ، طوفان ها در رقص عظيم تو به شكوهمندي نيلبكي مي نوازند ، و ترانه ي رگ هايت آفتابي هميشگيست

.

.

.

دوريت زمستاني ديگر است ، كمتر از من دور شو ، باز سرما خورده ام

.

.

.

گفتي اندر خواب بيني بعد اين روي مرا / ماه من ، در چشم عاشق آب هست و خواب نيست

.

.

.

تك گلي هستي تا عرش ميخواهم تو را / گرچه كم ميبينمت ، بسيار ميخواهم تو را

.

.

.

خداوندا دوستاني دارم كه روزگار ، فرصت ديدارشان را كمتر نصيبم ميگرداند ، اما تو خود ميداني كه يادشان در دلم جاويد است ، دوستاني كه رسمشان معرفت ، كردارشان جلاي روي و يادشان صفاي دل است ، پس آنگاه كه دست نياز سوي تو بر مي آورند ، پر كن دستشان را از آنچه كه در مرام خدايي توست

.

.

.

محاسبه عاشقانه :

۱ + ۱ = همه چيز

و

۲ – ۱ = هيچ چيز

.

.

.

من كه از كوي تو بيرون نرود پاي خيالم / نكند فرق به حالم چه براني چه بخواني

چه به اوجم برساني چه به خاكم بكشاني / نه من آنم كه برنجم ، نه تو آني كه براني . . .

.

.

.

اسپند دود مي كنم ، براي عشقمان

هر شب

ميان راز و نياز هاي شبانه

نكند جادوگر  زشت بي تفاوتي ، چشممان بزند . . .

.

.

.

هر كسي مي تواند با شما لبخند بزند

هر كسي مي تواند با تو گريه كند

اما كسي كه تو را دوست دارد

وقتي اشك در چشمان شماست ، ميتواند آنرا تبديل به لبخند كند . . .

.

.

.

گفتي : نفرين ميكني ؟

گفتم : نه ، اما از خدا ميخوام

هيچكس ، اندازه من دوستت نداشته باشد . . .

.

.

.

آنكه دستور زبان عشق را

بي گزاره در نهاد ما نهاد

خوب مي دانست تيغ تيز را

در كف مستي نمي بايست داد

.

.

.

دلم يك جاي دنج ميخواهد

آرام و بي تَنِش

جايي بايد باشد غير از اين كنج تنهايي!

تا آدم گاهي آنجا آرام بگيرد

مثلا آغوش تو !

.

.

.

از راه وفا گاه ز ما ياد توان كرد / گاهي به نگاهي دل ما شاد توان كرد

صيد دل ما لايق تير تو اگر نيست /  از بهر خدا آخرش آزاد توان كرد

مستم ز مي عشق چنان كز پس مرگم / صد ميكده از خاكـ من آباد توان كرد . . .

.

.

.

لبخند ، شروع عشق است

محبت ، باغ عشق است

ناكامي ، داغ عشق

چشم ، راز عشق

وعده ، امتحان عشق

خاموشي ، درد عشق و رسوايي ، شرمندگي عشق . . .

.

.

.

دل من يه روز به دريا زد و رفت / پشت پا به رسم دنيا زد و رفت

زنده ها خيلي براش كهنه بودن / خودشو تو مرده ها جا زد و رفت . . .

.

.

.

نفست باران است

دل من تشنه ي باريدن ابر

دل بي چتر مرا مهمان كن . . .

.

.

.

سخت ترين دو راهي ، دوراهي بين فراموش كردن و انتظار است

گاهي كامل فراموش ميكني و بعد ميبيني كه بايد منتظر مي ماندي

و گاهي

آنقدر منتظر ميماني تا وقتي كه ميفهمي زودتر از اين ها بايد فراموش ميكردي . . .

.

.

.

از تمام دنيا

يك صبح سرد

يك چاي داغ

و يك صبح بخير تو

برايم كافي ست . . .

.

.

.

گاهي با يك قطره ، ليواني لبريز مي شود

گاهي با يك كلام ، قلبي آسوده و آرام مي گردد

گاهي با يك كلمه ، يك انسان نابود مي شود

گاهي با يك بي مهري ، دلي مي شكند

مراقب بعضي يك ها باشيم

در حالي كه ناچيزند ، همه چيزند . . .

.

.

.

سوت‌ مي‌كشد در هوا ، كابل‌ تلفني‌ كه‌ مي‌توانست‌

زيباترين‌ عبارات‌ جهان‌ را

از عاشقي‌ به‌ عاشقي‌ برساند . . . !

.

.

.

سنگ هايـي كـــه من از يادِ تو بر دل ميــــزدم

خانه اي ميشد

اگر خانه بنا ميكردم . . .

.

.

.

از وقتي كه تــو رفتي ، آينده هيچ وقت نيامد كه هيچ

گذشته هم هيچ وقت نگذشت . . .

.

.

.

بسترم صدف خالي يك تنهايي است

و تو چون مرواريد

گردن آويز كَسان دگري . . .

.

.

.

آتش گرفتن اي غم و افروختم بس است

يك دم رها نمي كني ام سوختم بس است

سنگين شدم ز درد و چو سنگي به در خويش

خون را چو لعل در جگر اندوختم بس است . . .

.

.

.

وقتي پايت خواب مي رود

نمي تواني درست راه بروي

لنگ مي زني!

وقتي قلبت خواب مي رود

نمي تواني درست فكر كني.

عاشق مي شوي !

.

.

.

فاصله خط عابر پياده ندارد ، دست مرا بگير و از آن رد كن ،

قرار ديدار ما هر نيمه شب ، خيالت كه نمي گذارد بخوابم . . . !

.

.

.

تو را طلب نميكنم…نه اينكه بي نيازم … صبورم . . .

.

.

.

مي روم اما بدان يك سنگ هم خواهد شكست

آنچـــــنان كه تارو پود قلب من از هــــم گسست

مي روم با زخم هـــــايي مانده از يك سال سرد

آن همه برفي كه آمـــــد آشـــــــيانم را شكست

مي روم اما نگويــــــــي بي وفــــــا بود و نمــــاند

از هجوم سايه هــــا ديگر نگــــــاهم خسته است

راســــــتي : يادت بمــــــــاند از گـناه چشم تو

تاول غــــــربت به روي باغ احســــــاسم نشست

طـــــــرح ويران كـــردنم اما عجيب و ســــــاده بود

روي جلد خاطــــراتم دست طوفــــــان نقش بست

دسته ها : عاشقانه
چهارشنبه سیم 1 1391

تنهاييم را به گردن هيچكس نمي اندازم
گردن هيچكس تاب اين همه سنگيني را ندارد !
.
.
.
مثل آتيش تو صحرا / يا كه طوفان تو دريا
مثل ظلمت توي شب ها / جون به لب موندم و تنها
.
.
.
پيش روي من تا چشم ياري ميكند درياست
چراغ ساحل آسودگي ها در افق پيداست
در اين ساحل كه من افتاده ام خاموش
غمم دريا ، دلم تنهاست
.
.
.
در برهوت بي كسي ، تنها تو همزاد مني
اي نازتر از خواب شبم ، آيا تو هم ياد مني ؟
.
.
.
گر بدانم نيستي ، غمي نيست ز تنهايي / اينكه هستي و تنهايم ، غم دارم
.
.
.
اين شعرها ديگر براي هيچكس نيست
نه ! در دلم انگار جاي هيچكس نيست
آنقدر تنهايم كه حتي دردهايم
ديگر شبيه دردهاي هيچكس نيست
.
.
.
غريبانه شكستم من اينجا تك و تنها / دل خسته ترينم در اين گوشه دنيا
اي بي خبر از عشق كه نداري خبر از من / روزي تو آيي كه نمانده اثر از من
.
.
.
مينويسم نامه و روزي از اينجا ميروم
با خيال او ولي تنهاي تنها ميروم
در جوابم شايد او حتي نگويد “كيستي ؟”
شايد او حتي بگويد “لايق من نيستي”
مينويسم من كه عمري با خيالت زيستم
گاهي از من ياد كن ، حالا كه ديگر نيستم
.
.
.
من و غم همچون برادر ، دست الفت داده ايم
رشته ي اين دوستي محكم كند تنهايي ام
.
.
.
غربت آن نيست كه تنها باشي / فارغ از فتنه ي فردا باشي
غربت آن است كه چون قطره ي آب / در به در ، در پي دريا باشي
غربت آن است كه مثل من و دل / در ميان همه كس يكه و تنها باشي
.
.
.
وقتي كه تنهايي مياد ، حس مي كنم كه بي كسم
ثانيه ها نمي گذرن ، هيچ موقع فردا نميآد
دلم ديگه زندگي رو با اينهمه درد نميخواد
.
.
.
دير گاهيست كه تنها شده ام قصه غربت صحرا شده ام
وسعت درد فقط سهم من است بازهم قسمت غم ها شده ام
دگر آيينه ز من بي خبر است كه اسير شب يلدا شده ام
من كه بي تاب شقايق بودم همدم سردي يخ ها شده ام
كاش چشمان مرا خاك كنيد تا نبينم كه چه تنها شده ام…
.
.
.
گاهي تنهايي آنقدر قيمت دارد كه درب را باز نمي كنم
حتي براي “تو” كه سالها منتظر در زدنت بودم
.
.
.
اگر تنهايي ام چشم مرا بست / اگر دل از تنم افتاد و بشكست
فداي قلب پاك آن عزيزي / كه در هر جا كه باشد ياد ما هست
.
.
.
ميداني تنهايي كجايش درد دارد ؟ انكارش !
.
.
.
در قفس تنهاييم تنها ياد توست
كه مرا به اوج همه ي دوست داشتنها به پرواز در مي آورد
.
.
.
از دل كوچه گذشتم از ميون جاده ي خيس
اين مسير بدون برگشت كه واسم هيچ آشنا نيست
ميخوام آرامش بگيرم من كه تو غصه اسيرم
حق من نيست مثل سايه توي تنهايي بميرم…
.
.
.
كاش ميشد هيچكس تنها نبود
كاش ميشد ديدنت رويا نبود
گفته بودي باتو ميمانم ولي
رفتي و گفتي كه اينجا جا نبود
ساليان سال تنها مانده ام
شايد اين رفتن سزاي من نبود
من دعا كردم براي بازگشت
دستهاي تو ولي بالا نبود
باز هم گفتي كه فردا ميرسي
كاش روز ديدنت فردا نبود …

دسته ها : دلتنگي
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391

تو زيبايي و همچون موج دريا پر هياهويي

منم تشنه كويري ، كه ندارد هيچ آهويي
بيا يك شب كنارم تا سحر بنشين ببين جانا

كه خوشتر باشد از صد موج اين بي ها و بي هويي
.
.
.
تنها چيزي كه فروغش به خاموشي نمي گرايد

خاطرات پاك به ياد هم بودن است
.
.
.
تو صبح باش ! من تمام شب هاي تاريخ را تاب مي آورم !
.
.
.
ندارم من نظر جز بر نگاهت / ندارم من طلب جز روي ماهت
ندارم من دلي جز عاشق تو / نباشم من دمي جز در پناهت
.
.

.
ايستادن اجبار كوه بود ، رفتن سرنوشت آب

افتادن تقدير برگ و صبر پاداش آدمي
پس بي هيچ پاداشي حراج محبت مي كنيم كه همه ي ما خاطره ايم !
.
.
.
باران هميشه مي بارد ، اما مردم ستاره را بيشتر دوست دارند
نامرديست آن همه اشك را به يك چشمك فروختن !
.
.
.
عزيزم

دلتنگيت را چگونه بيان كنم كه قلبم فراتر از واژه هاي زمين برايت تنگ است
.
.
.
نقاش نيستم ، ولي دلم برايت پر مي كشد !
.
.
.
ليوان چاي روي ميز در انتظار يك جرعه است
نه تو مي آيي نه او گرم مي ماند
چه گناهي دارد سماوري كه داغ ديده است ؟
.
.
.
ديروز دلم دوباره يك مهمان داشت / افسوس كه مهماني او پايان داشت
صد حرف نگفته در دلم بود هنوز / اي كاش زمانه دور برگردان داشت

دسته ها : عاشقانه
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391

فقط گوشه چشمي از نگاه خدا براي خوشبختي همه انسانها كافيست
اين نگاه را برايت آرزو ميكنم …
.
.
.
دعا مي كنم كه هيچگاه چشمهاي زيباي تو را
در انحصار قطره هاي اشك نبينم
دعا مي كنم كه لبانت را فقط در غنچه هاي لبخند ببينم
دعا مي كنم دستانت كه وسعت آسمان و پاكي دريا و بوي بهار را دارد
هميشه از حرارت عشق گرم باشد
من برايت دعا مي كنم كه گل هاي وجود نازنينت هيچگاه پژمرده نشوند
براي شاپرك هاي باغچه ي خانه ات دعا مي كنم
كه بال هايشان هرگز محتاج مرهم نباشند
من براي خورشيد آسمان زندگيت دعا مي كنم كه هيچگاه غروب نكند
.
.
.
پروردگارا
آرامش را همچون دانه هاي برف
آرام و بيصدا
به سرزمين قلب كسانيكه برايم عزيزند
بباران
.
.
.
دعايت ميكنم هر شب به عطر ميخك و مريم
الهي در دلت هرگز نباشه غصه و ماتم
.
.
.
زندگي مانند گيتاري است كه گاهي نواي غمگين مي نوازد
و گاهي نواي شاد. اميدوارم زندگي ات نواي شاد بنوازد
.
.
.
امروز برايت اينگونه دعاكردم! خدايا !
بجز خودت به ديگري واگذارش نكن! تويي پروردگار او!
پس قرارده بي نيازي درنفسش ! يقين دردلش !
اخلاص دركردارش! روشني درديده اش! بصيرت درقلبش !
و روزى پر بركت در زندگيش
آمين
.
.
.
بر لبي خاموش صدايت مي كنم گر چه دوري از برم از صميم قلب دعايت ميكنم

دسته ها : عاشقانه
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391

فقط گوشه چشمي از نگاه خدا براي خوشبختي همه انسانها كافيست
اين نگاه را برايت آرزو ميكنم …
.
.
.
دعا مي كنم كه هيچگاه چشمهاي زيباي تو را
در انحصار قطره هاي اشك نبينم
دعا مي كنم كه لبانت را فقط در غنچه هاي لبخند ببينم
دعا مي كنم دستانت كه وسعت آسمان و پاكي دريا و بوي بهار را دارد
هميشه از حرارت عشق گرم باشد
من برايت دعا مي كنم كه گل هاي وجود نازنينت هيچگاه پژمرده نشوند
براي شاپرك هاي باغچه ي خانه ات دعا مي كنم
كه بال هايشان هرگز محتاج مرهم نباشند
من براي خورشيد آسمان زندگيت دعا مي كنم كه هيچگاه غروب نكند
.
.
.
پروردگارا
آرامش را همچون دانه هاي برف
آرام و بيصدا
به سرزمين قلب كسانيكه برايم عزيزند
بباران
.
.
.
دعايت ميكنم هر شب به عطر ميخك و مريم
الهي در دلت هرگز نباشه غصه و ماتم
.
.
.
زندگي مانند گيتاري است كه گاهي نواي غمگين مي نوازد
و گاهي نواي شاد. اميدوارم زندگي ات نواي شاد بنوازد
.
.
.
امروز برايت اينگونه دعاكردم! خدايا !
بجز خودت به ديگري واگذارش نكن! تويي پروردگار او!
پس قرارده بي نيازي درنفسش ! يقين دردلش !
اخلاص دركردارش! روشني درديده اش! بصيرت درقلبش !
و روزى پر بركت در زندگيش
آمين
.
.
.
بر لبي خاموش صدايت مي كنم گر چه دوري از برم از صميم قلب دعايت ميكنم

دسته ها : عاشقانه
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391

Love isn’t a decision, it’s a feeling. If we could decide who to love, then, life would be much simpler, but then less magical
.
.
.
.
Don’t wait until it’s too late to tell someone how much you love, how much you care. Because when they’re gone, no matter how loud you shout and cry, they won’t hear you anymore
.
.
.
.
24hrs make a lovely day,
7 days make a lovely week,
52 weeks make a lovely year & knowing a
person like me will make ur life lovely.
.
.
.
.
Wen things go wrong…
Wen sadness fills ur heart…
wen tears flow in ur eyes…
always remember 3 things
1) I’m with u…
۲) Still with u…
۳) Will ALWAYS b…
.
.
.

.
Luv meanz to see someone with closed eyez,
to miss some1 in crowd,
2 find some1 in every thought,
to live 4 some1, luv some1, but sure tht sum1 is ONLY one!
.
.
.
.
If Your asking if I Need U the answer is 4Ever..
If Your askin if I’ll Leave U the answer is Never..
If Your askin what I value the Answer is U..
if Your askin if I love U the answer is I do.
.
.
.
.
I dream about you evey night
I shiver when your in sight
I long to hold you close n tight
I wanna be there with all my might
I m just hoping I’m the girl whos right
.
.
.
.
When i look at you,
i cannot deny there is God,
cause only God could have created some one
as wonderful n beautiful as you
.
.
.
.
f i reached for your hand , will u hold it ?
If i hold out my arms, will u hug me ?
If i go for your lips, will u kiss me ?
If i capture ur heart , will u love me ??
.
.
.
.
I love all the stars in the sky, but they are nothing compared to the ones in your eyes!
.
.
.
.
If i were a tear in ur eye i wood roll down onto ur lips.But if u were a tear in my eye i wood never cry as i wood be afraid 2 lose u!
.
.
.
.
1st time i saw u i was scared 2 touch u.1st time i touched u i was scared 2 kiss u.1st time i kiss u i was scared to luv u.but now dat i luv u im scared 2 lose u!
.
.
.
.
I m feeling so happy, do u know why? cuz i m so lucky, do u know how? cuz God loves me.Do u know how? cuz he gave me a gift. Do u know what? its YOU my love.
.
.
.
.
If 10 people care 4 u, one of them is me, if 1 person cares 4 u that would be me again, if no 1 cares 4 u that means i m not in this world.
.
.
.
.
Life ends when you stop dreaming, hope ends when you stop believing and love ends when you stop caring. So dream hope and love…Makes Life Beautiful

Love isn’t a decision, it’s a feeling. If we could decide who to love, then, life would be much simpler, but then less magical
.
.
.
.
Don’t wait until it’s too late to tell someone how much you love, how much you care. Because when they’re gone, no matter how loud you shout and cry, they won’t hear you anymore
.
.
.
.
24hrs make a lovely day,
7 days make a lovely week,
52 weeks make a lovely year & knowing a
person like me will make ur life lovely.
.
.
.
.
Wen things go wrong…
Wen sadness fills ur heart…
wen tears flow in ur eyes…
always remember 3 things
1) I’m with u…
۲) Still with u…
۳) Will ALWAYS b…
.
.
.

.
Luv meanz to see someone with closed eyez,
to miss some1 in crowd,
2 find some1 in every thought,
to live 4 some1, luv some1, but sure tht sum1 is ONLY one!
.
.
.
.
If Your asking if I Need U the answer is 4Ever..
If Your askin if I’ll Leave U the answer is Never..
If Your askin what I value the Answer is U..
if Your askin if I love U the answer is I do.
.
.
.
.
I dream about you evey night
I shiver when your in sight
I long to hold you close n tight
I wanna be there with all my might
I m just hoping I’m the girl whos right
.
.
.
.
When i look at you,
i cannot deny there is God,
cause only God could have created some one
as wonderful n beautiful as you
.
.
.
.
f i reached for your hand , will u hold it ?
If i hold out my arms, will u hug me ?
If i go for your lips, will u kiss me ?
If i capture ur heart , will u love me ??
.
.
.
.
I love all the stars in the sky, but they are nothing compared to the ones in your eyes!
.
.
.
.
If i were a tear in ur eye i wood roll down onto ur lips.But if u were a tear in my eye i wood never cry as i wood be afraid 2 lose u!
.
.
.
.
1st time i saw u i was scared 2 touch u.1st time i touched u i was scared 2 kiss u.1st time i kiss u i was scared to luv u.but now dat i luv u im scared 2 lose u!
.
.
.
.
I m feeling so happy, do u know why? cuz i m so lucky, do u know how? cuz God loves me.Do u know how? cuz he gave me a gift. Do u know what? its YOU my love.
.
.
.
.
If 10 people care 4 u, one of them is me, if 1 person cares 4 u that would be me again, if no 1 cares 4 u that means i m not in this world.
.
.
.
.
Life ends when you stop dreaming, hope ends when you stop believing and love ends when you stop caring. So dream hope and love…Makes Life Beautiful

دسته ها : عاشقانه
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391

گفتي : نفرين ميكني ؟

گفتم : نه ، اما از خدا ميخوام

هيچكس ، اندازه من دوستت نداشته باشد . . .

آنكه دستور زبان عشق را

بي گزاره در نهاد ما نهاد

خوب مي‌دانست تيغ تيز را

در كف مستي نمي‌بايست داد

.

.

.

دلم يك جاي دنج ميخواهد

آرام و بي تَنِش

جايي بايد باشد غير از اين كنج تنهايي!

تا آدم گاهي آنجا آرام بگيرد

مثلا آغوش تو !

.

.

.

از راه وفا گاه ز ما ياد توان كرد / گاهي به نگاهي دل ما شاد توان كرد

صيد دل ما لايق تير تو اگر نيست /  از بهر خدا آخرش آزاد توان كرد

مستم ز مي‌عشق چنان كز پس مرگم / صد ميكده از خاكـ من آباد توان كرد . . .

.

.

.

لبخند ، شروع عشق است

محبت ، باغ عشق است

ناكامي‌، داغ عشق

چشم ، راز عشق

وعده ، امتحان عشق

خاموشي ، درد عشق و رسوايي ، شرمندگي عشق . . .

.

.

.

دل من يه روز به دريا زد و رفت / پشت پا به رسم دنيا زد و رفت

زنده‌ها خيلي براش كهنه بودن / خودشو تو مرده‌ها جا زد و رفت . . .

.

.

.

نفست باران است

دل من تشنه ي باريدن ابر

دل بي چتر مرا مهمان كن . . .

.

.

.

سخت ترين دو راهي ، دوراهي بين فراموش كردن و انتظار است

گاهي كامل فراموش ميكني و بعد ميبيني كه بايد منتظر مي‌ماندي

و گاهي

آنقدر منتظر ميماني تا وقتي كه ميفهمي‌زودتر از اين‌ها بايد فراموش ميكردي . . .

.

.

.

از تمام دنيا

يك صبح سرد

يك چاي داغ

و يك صبح بخير تو

برايم كافي ست . . .

.

.

.

گاهي با يك قطره ، ليواني لبريز مي‌شود

گاهي با يك كلام ، قلبي آسوده و آرام مي‌گردد

گاهي با يك كلمه ، يك انسان نابود مي‌شود

گاهي با يك بي مهري ، دلي مي‌شكند

مراقب بعضي يك‌ها باشيم

در حالي كه ناچيزند ، همه چيزند . . .

.

.

.

سوت‌ مي‌كشد در هوا ، كابل‌ تلفني‌ كه‌ مي‌توانست‌

زيباترين‌ عبارات‌ جهان‌ را

از عاشقي‌ به‌ عاشقي‌ برساند . . . !

.

.

.

سنگ‌هايـي كـــه من از يادِ تو بر دل ميــــزدم

خانه اي ميشد

اگر خانه بنا ميكردم . . .

.

.

.

از وقتي كه تــو رفتي ، آينده هيچ وقت نيامد كه هيچ

گذشته هم هيچ وقت نگذشت . . .

.

.

.

بسترم صدف خالي يك تنهايي است

و تو چون مرواريد

گردن آويز كَسان دگري . . .

.

.

.

آتش گرفتن اي غم و افروختم بس است

يك دم رها نمي‌كني ام سوختم بس است

سنگين شدم ز درد و چو سنگي به در خويش

خون را چو لعل در جگر اندوختم بس است . . .

دسته ها : عاشقانه
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391

هه !
مرا چه به فلسفه ؟؟؟
من هنوز در منطق چشمانت مانده ام !

.

.

عشق هميشه نافرجام است براي درخت ها !
به آسمان هم كه برسند به همديگر نمي رسند ؛ تبر ها مگر كاري كنند !

اس ام اس عاشقانه
امشب كم توقع شده ام !
آرزويم كوچك است و كم حرف ، هيچ نميخواهم جز ‏”‏تـو‏”
.

.

اس ام اس عاشقانه

تو زيبايي و همچون موج دريا پر هياهويي
منم تشنه كويري ، كه ندارد هيچ آهويي
بيا يك شب كنارم تا سحر بنشين ببين جانا
كه خوشتر باشد از صد موج اين بي ها و بي هويي

اس ام اس عشقي

نقاش نيستم ، ولي دلم برايت پر مي كشد !

پيامك لاو
تنها چيزي كه فروغش به خاموشي نمي گرايد
خاطرات پاك به ياد هم بودن است

دسته ها : عاشقانه
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391

بگذار بگويند خسيسم

من دوستت دارم هايم را الكي خرج نميكنم جز براي مهرباني خودت

* * * * * * * * * * * * * * * * *

بوي مهرباني ميآيد

كجا ايستاده اي ؟ در مسير باد !؟

* * * * * * * * * * * * * * * * *

خانه هاي جدول زندگيم را دستان مهربانت يك به يك پر كرد

و رمز جدول چنين بود:

دوستم بدار

* * * * * * * * * * * * * * * * *

موج آرام نگاهت لاف دريا را شكست / از حصار شب گذشت و مرز فردا را شكست

غم بر روي شانه هايم سالها لم داده بود / مهربانيهاي تو ، قنديل غمهايم شكست

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ايمان داشته باش كه كمترين مهرباني ها از ضعيفترين حافظه ها پاك نميشوند ،

پس چگونه فراموش خواهي شد تو كه پيشه ات مهرباني است . . . ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * *

انتهاي آسمانم قلب توست*مهربان،اين آسمان ازآن توست

آسمانم هديه اي ازسوي من* تابداني قلب من هم ياد توست

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ميشه پروانه بود و به هر گلي نشست

اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلي نشست

دسته ها : عاشقانه
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391

بي تو من از نسل بارانم ، چون ابر بهارانم گريانم

بي تو من با چشم گريان ، سيل غم برد آشيانم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

توآن باران تند بيقراري كه راهي غير باريدن نداري

نمي ماند نشاني از بدي ها اگر بر تك تك دلها بباري

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مثل باران چشمهايت ديدني است ٬ شهر خاموش نگاهت ديدني است

زندگاني معني لبخند توست ٬ خنده هايت بي نهايت ديدني است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در روز باراني ، چتر نشانه فداكاري است ……
پس چتري باش براي آنكه دوستش داري ، در روزهاي باراني اش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر وقت بارون اومد دستتو بگير زير قطره هاش هر چند تا قطره كه نتونستي جمع كني همون قدر دوست دارم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

طنين نبض باراني ، بلوغ چشمه ساراني / تو را من دوست ميدارم ،،، ميدانم كه ميداني

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدا ابر رو به گريه مياره تا گلها بخندن، پس هر وقت بارون آمد يادت نره بخندي…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اندكي عاشقانه تر زير اين باران بمان… ابر را بوسيد ام تا بوسه بارانت كند…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

علم ثابت كرده كه شكر در آب حل ميشه.پس هيچوقت زير بارون راه نرو چون شيرين ترين دوستمو از دست مي دم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گفتي دوستم داري به اندازه قطرات باراني كه بر روي صورتت ميريزد
و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتري كه روي سرت گرفتي

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سكوتم را به باران هديه كردم/ تمام زندگي را گريه كردم
نبودي در فراق شانه هايت/به هر خاكي رسيدم تكيه كردم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهي مثل باران بايد باريد ، زندگي بخشيد، ‌طراوت داد
.
.
.
و رفت …

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نگاهم ياد باران كرده امشب / مرا سر درگريبان كرده امشب
غم وفرياد من ازاين و آن نيست / دلم ياد رفيقان كرده امشب

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مي شه بارون شد و صحرا رو عاشق كرد
مي شه آفتاب شد و فردا رو عاشق كرد
تو شبايي كه دريا رنگ غم داره
مي شه ماهي شد و شبا رو عاشق كرد
مي شه ماهي شد و دريا رو عاشق كرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

يك ساعت كه آفتاب بتابد ، خاطره آن همه شب هاي باراني از ياد ميرود
اين است حكايت آدم ها ، فراموشي

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بگذار نگاهت را لمس كنم / عاشق حرير مخملي نگاهتم
باران نگاهت از ابر تنم ميريزد / ماه يادگار نيم رخ توست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در مهرباني همچون باران باش كه در ترنمش “علف هرز” و “گل سرخ” يكيست..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هم رازكويرم تب باران دارم. درسينه دلي شكسته پنهان دارم .
برگوشه سنگ قبرمن بنويسيد. من هرچه كه دارم ازرفيقان دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ازميان كسانى كه براى دعاى باران به تپه ها مى روند تنها كسانى كه چتر با خود مى برند به كارشان ايمان دارند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دلم همچو آسمان،پر از ابرهاي بارانيست،
اي كاش دلم امشب بگريد، شايد كه بغض عشق در چشمانم بشكند….

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدا روز بدون رنج، بدون خنده، بدون اندوه، وآفتاب بدون باران وعده نداده است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو طراوت باران ، تو سخاوت زميني / تو كرانه هاي قلبم ، بهترين ، تو بهتريني

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من شكستم تا تو را عاشق كنم / بعد من باران فقط آب است و بس
هر كه بعد از من سراغت را گرفت / زشت يا زيبا فقط خواب است و بس

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوبيتي هاي من غم ميشمارند / رباعي هاي من نم ميشمارند
غزل هايم براي ديدن تو / قطره هاي باران را ميشمارند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بي تو هر شب عاشقي باراني ام / لاله پژمرده و زنداني ام
بي تو در كنج همه دلواپسي / بي تو من آغاز يك ويراني ام

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرگز براي عاشق شدن، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش. گاهي در انتهاي خارهاي يك كاكتوس به غنچه اي مي رسي كه ماه را بر لبانت مي نشاند

دسته ها : عاشقانه
يکشنبه بیست و هفتم 1 1391
X